Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal – Aplicația Car Come


 1. Scopul acestei Politici și a Aplicației Car Home, inclusiv funcției sale pentru terminalele mobile (numite în continuare: Car Home).


  Prin această Politică, OMV Petrom Marketing SRL (OPM) vă informează: 1. în legătură cu modul în care datele dvs. personale vor fi prelucrate în scopul Car Home și, 2. asupra modului în care vă puteți șterge datele personale aferente contului de utilizator din Car Home și activității sub acest cont sau vă puteți șterge complet contul (Cap. 8).


 2. Cine este Operatorul de date cu caracter personal în cazul Car Home?


  Operatorul de date cu caracter personal (Operatorul) este OMV Petrom Marketing SRL (OPM) cu sediul în București, Petrom City, str. Coralilor, nr. 22, Cladirea Infinity, etajul 1, Oval B, Sector 1, cod postal 013326.

 3. Ce date cu caracter personal se prelucrează în cadrul Car Home și care este temeiul legal pentru prelucrarea lor?


  Pentru a instala Car Home pe dispozitivul dvs. mobil trebuie sa descarcati din App Store sau Google Play.

  Prin folosirea Car Home, vă prelucrăm următoarele date personale:

  Nume si prenume

  Telefon mobil

  Adresa de email

  Adresa de domiciliu/resedinta

  Data nasterii

  Organizatie (pentru inrolare)

  ID-ul dispozitivului pe care este utilizată aplicația

  Date despre autovehicul (ex: marca, modelul, an de productie, numarul de inmatriculare, VIN-ul, numar asigurare)

  Informatii financiare (platile efectuate prin aplicatie)

  Număr/serie documente de identitate (CI,BI, Pașaport, Permis de conducere)

  Cod Numeric Personal

  Număr de Asigurare Socială (după caz)

  Date de geolocație

  Alte date personale obținute din copii după documentele pe care le încărcați în aplicație (ex : documente de identitate, permis de conducere) pentru furnizarea serviciilor de emitere asigurări auto sau pentru alte servicii furnizate de aplicația Car Home.


  Pentru a vă furniza toate serviciile oferite de aplicația Car home, vă prelucrăm datele cu caracter personal prezentate mai sus în baza următoarelor temeiuri legale de prelucrare :


  1. Consimțământul Abonatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal ca de exemplu: în scopul trimiterii de comunicării comerciale personalizate sau a prelucrării datelor de localizare geografică, inclusiv notificări tip Push [consimțământul persoanei vizate în sensul Articolului 6(1)(a) din GDPR];


  2. Executarea unui contract la care dvs. sunteți parte, reprezentat de instalarea și folosirea aplicației Car Home prin acceptarea Termenilor și Condiții generale de utilizare a acesteia, considerate acceptate ca urmare a instalării și folosirii ei de către dvs. [executarea contractului în sensul Articolului 6(1)(b) din GDPR];


  3. Conformitatea cu obligațiile impuse de legislația aplicabilă, ca de ex. legislația fiscală sau contabilă, [îndeplinirea unei obligații legale care îi revine operatorului de date în sensul Articolului 6(1)(c) din GDPR];


  4. Interesul legitim al Promotorului în legătură cu realizarea și implementarea Aplicației și pentru apărarea drepturilor și intereselor sale, ca de ex. protecția împotriva reclamațiilor, interese legitime în sensul Articolului 6(1)(f) din GDPR].

 4. Pentru ce scopuri prelucrăm datele dvs. personale ?


  Aplicația Car Home este destinată gestionării mentenanței echipamentelor, pentru alte activități necesare în benzinării, pentru a asigura o comunicare eficientă și pentru evidența nmecesară acestor activități (ex: emiterea de comenzi de reparații ale pompelor de carburant sau altor echipamente).


  Prelucrăm datele dvs. personale pentru:  În plus, efectuăm activitatea de arhivare, în baza intereselor noastre legitime de mentenanță a aplicației, de urmărire a performaței acesteia și pentru protejarea intereselor noastre.


 5. Cui vom destăinui datele dvs. personale?


  Datele dvs. personale sunt destăinuite furnizorului aplicației, care asigură mentenanța și dezvoltarea acesteia, Westaco SRL, Împuternicitul nostru. Am încheiat acordul necesar (în conformitate cu articolul 28 GDPR) cu acest furnizor de servicii pentru a vă proteja datele personale în timp ce sunt prelucrate prin intermediul acestei entități.


  Platforma pe care rulează Car Home este dezvoltată și găzduită de Apple. Informații despre modul în care Apple prelucrează datele personale sunt disponibile

  AICI


  Putem destăinui date dvs.personale către terțe părți, cu ar fi autoritățile publice sau reprezentanților justiției sau auditorilor în condițiile prevăzute de lege, în mod proporțional cu scopul prelucrării.


  Datele dvs. personale nu vor fi transferate către țări din afara UE. Datele dvs. cu caracter personal pot fi supuse unui back-up prin cloud în UE.


 6. Care este perioada de stocare a datelor dvs.?


  Datele dvs. personale vor fi prelucrate pe parcursul perioadei în care utilizați aplicația și ulterior în scopul arhivării, până când acestea vor fi șterse. Datele dvs. personale vor fi șterse în conformitate cu regulile și politicile noastre.


  În anumite cazuri justificate (ex: în cazul în care avem motive legale pentru a păstra datele sau pentru a ne proteja drepturile în conformitate cu legea), putem păstra datele necesare pentru îndeplinirea scopului respectiv, cel puțin 6 luni de la ultima dvs. conectare.


 7. Care sunt drepturile dvs. referitoare la protecția datelor personale?


  În contextul acestei prelucrări de date personale, aveți următoarele drepturi reglementate prin legislatia cadru aplicabila:


  1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

  2. Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt

   inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale in situatia in care acestea sunt incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in situatiile in care :

   1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare),

   2. baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare,

   3. persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza,

   4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal,

   5. stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania,

   6. datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale oferite catre copii (daca este cazul), pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;


  3. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care:


   1. considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exectitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal;

   2. prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor;

   3. in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta

   4. dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;


  4. Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;


  5. Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;


  6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;


  7. Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;


  8. Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.


 8. Cui vă puteți adresa pentru a adresa solicitări sau întrebări referitoare la datele dvs. personale sau ștergerea contului dumneavoastră?


O solicitare de ștergere a contului dumneavoastră, poate fi transmisă prin aplicația Car Home, secțiunea Profil – «Șterge contul» sau pe email, conform paragrafului de mai jos. Datele aferente contului vor fi anonimizate, fiind pastrate, conform perioadei legale de păstrare și preverilor legale care prevăd pastrarea acestor date, numai datele referitoare la tranzactiile de vanzare - cumpărare efectuate prin intermediul aplicației Car Home, restul datelor fiind anonimizate.
Strict in legatura cu exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal precum si cu privire la orice alte aspecte legate de protectia datelor, inclusiv cele referitoare la stergerea contului, vă puteți adresa Responsabilului cu Protectia Datelor printr-o cerere scrisa, datata și semnata la adresa : București, Petrom City, str. Coralilor, nr. 22, Cladirea Infinity, etajul 1, Oval B, Sector 1, cod postal 013326 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: privacy@petrom.com.